Skip to main content

Den 22 april 2024 föreläser Eric Donell i samband med NPF Ålands vårmöte om sin diagnos Tourettes-syndrom på Ålands hotell- och restaurangskola